3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0
245

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

…ทรงพระเจริญ…

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email