บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

0
16
บรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
ณ สถานที่ในชุมชน ทุกวันที่ปฏิบัติงานนอกจากจะบริการที่จุดนัดหมายแล้วทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านให้สุนัขและแมวที่บ้าน หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถเอามารับบริการฉีดวัคซีนที่จุดนัดหมายได้
สามารถติดตามวันและเวลาการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละชุมชนได้ ทาง #เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
นัขบ้าในแต่ละชุมชนได้ ทาง #เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
Print Friendly, PDF & Email