กำหนดการลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว

0
22

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 30 เมษายน 2564
ทุกวันที่ปฏิบัติงานนอกจากจะบริการที่จุดนัดหมายแล้วทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านให้สุนัขและแมวที่บ้าน หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถเอามารับบริการฉีดวัคซีนที่จุดนัดหมายได้
#ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
#อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาตวยเน้อ

Print Friendly, PDF & Email