ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
36

ในวันที่ 29 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว  ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายตั๋น  สันยศติทัศน์ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

 

Print Friendly, PDF & Email