ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
31

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเลิศศักดิ์  ทองจันทร์ ประธานชุมชนสันติภาพ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายทองพูน  ปรางค์แก้ว โดยมีนางจันทร์คำ  ปรางค์แก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บ้านเลขที่ 306/99 หมู่ 2 ชุมชนสันติภาพ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

              

                                     

Print Friendly, PDF & Email