ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
44

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจารุพรรณ  แก้วบุญมา ผู้ประสานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศิริเถาว์ บ้านเลขที่ 104 หมู่ 7 ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง          จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email