ภาพมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
23

ในวันที่ 2 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิต แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ  ประธานชุมชน      บ้านหนองเจริญ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายรัตน์  สุทธิเรืองวงศ์ บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 14 ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 2,500 บาท

Print Friendly, PDF & Email