ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
16

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายศรีวงค์  จิตตรง  เหรัญญิกกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายองอาจ  เมฆสกุล บ้านเลขที่ 57 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email