แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ

อำเภอเมืองลำปาง แจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการรับส่งอาหารและพัสดุ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายและมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19

 

Print Friendly, PDF & Email