ภาพมอบสวัสดิการด้านขึ้นบ้านใหม่กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
26

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านขึ้นบ้านใหม่แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายสมบูรณ์  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email