ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ให้การต้อนรับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 /2563 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
16
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ให้การต้อนรับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 /2563 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
Print Friendly, PDF & Email