เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายกไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร      เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 ณ บริเวณคลองชลประทาน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงชาวล้านนา

Print Friendly, PDF & Email