ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

0
50
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
เวลา 08.30 น. – การประกวดงานประดิษฐ์กระทงใบตอง ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับประชาชนทั่วไป
-การแสดงดนตรีพื้นเมือง
เวลา 16.00 น. – กิจกรรมข่วงวัฒนธรรม อาทิ การสาธิตการทำโคมยี่เป็งแปดเหลี่ยม ผางประทีปกระทงใบตอง โคมไฟมงคล และกระทงสายจากวัสดุธรรมชาติ
– นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
– ลานโคมไฟมงคลเมืองเขลลางค์นคร
– ชมลอยกระทงสาย แพกระทงลอยน้ำ
– แอ่วกาดหมั้วคัวแลงและของดีเมืองเขลางค์นคร
เวลา 18.00 น.- ชมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ซึ่งการประกวดงานประดิษฐ์กระทงใบตองเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-324195
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงขอร่วมรณรงค์ให้ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทง แทนการใช้โฟมหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และขอเชิญชวนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือผ้าไทย ให้เหมาะสมตามประเพณี และสวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
Print Friendly, PDF & Email