ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
16

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางรัตนาภรณ์  สายวงค์ปัญญา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางจีรนันท์  โลหะการก บ้านเลขที่ 191/1 หมู่ 3 ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email