การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญเขลางค์

0
41

Print Friendly, PDF & Email