การจำหน่าย “ของดีเมืองเขลางค์นคร ” วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

0
33
เป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน กับการจำหน่าย “ของดีเมืองเขลางค์นคร ” ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
Print Friendly, PDF & Email