วันพุธ, กันยายน 23, 2020
หน้าแรก ข่าวต่าง ๆ กิจกรรม/โครงการ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครให้กำลังใจคณะทำงานมดงานสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครให้กำลังใจคณะทำงานมดงานสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
17
   ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมพบปะคณะทำงานฯ โดยมีนางสาวพจนา วรรณเสวี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2563 ติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งให้นโยบายข้อเสนอแนะและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานด้านระบบสารสนเทศให้สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้คณะทำงานมดงาน เป็นทีมงานระดับปฏิบัติการที่รวบรวมเอาบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี มาช่วยกันสร้างสรรค์การทำงานให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครผ่านเว็บไซต์เทศบาล หน้าเว็บเพจเทศบาล โดยมีแนวทางจะพัฒนาการบริการข้อมูลข่าวสารให้ก้าวทันเทคโนโลยีสู่เทศบาลดิจิทัลต่อไป
 
1 ความคิดเห็น
แชร์ 1 ครั้ง

ความคิดเห็น

 

 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งกำหนดการรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2563
ความคิดเห็น 5 รายการ
แชร์ 10 ครั้ง

ความคิดเห็น

 

 

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุม 14 ท่าน ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
– การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภเทศบาลเมืองเขลางค์นครดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการศึกษาของเท…

ดูเพิ่มเติม
ความคิดเห็น 3 รายการ
แชร์ 10 ครั้ง

ความคิดเห็น

 

 

📣 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
คลิกอ่านประกาศตามลิ้งค์นี้ 👇
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน | เทศบา
kelangnakorn.go.th
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน | เทศบา
ข่าวต่าง ๆข่าวประกาศ/รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนัก…
แชร์ 4 ครั้ง

ความคิดเห็น

 

 

ข่าวฝากจากการประปาส่วนภูมิภาค…ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคด้วย

ความคิดเห็น

 

 

Print Friendly, PDF & Email