การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ในห้วงไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญเขลางค์

0
27

Print Friendly, PDF & Email