เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

0
104

  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 #กรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ท่านอาจเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายที่ไม้ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2563  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทร 054-225967 ต่อ 125

Print Friendly, PDF & Email