โครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กเยาวชนด้วยวิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

0
44

Print Friendly, PDF & Email