เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563

0
57

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดไหล่ทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. บริเวณปากทางเข้าชุมชนบ้านหัวฝาย (ฝั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด) ตำบลกล้วยแพะ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านมาพบเห็น

Print Friendly, PDF & Email