เลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกล้วยกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

0
13

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงินจันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ 5 ตำบลกล้วยเเพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง    มีดังนี้

หมายเลข 1 นางสายฝน โนปิง ได้ 392 คะแนน

หมายเลข 2 นายณรงค์ หอมแก่นจันทร์ ได้ 324 คะแนน

บัตรเสีย 18 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 8 คะเเนน

รวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 742 คน