งดจัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง​

0
47

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร งดจัดงาน “ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563” ในวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ บริเวณวัดนาน้อย ตำบลปงแสนทอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19