งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ (ภาคเช้า)

0
15

งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ (ภาคเช้า)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการพิธีเปิดข่วงวัฒนธรรมและนิทรรศการไทลื้อ ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น นายกสมาคมไทลื้อจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดข่วงวัฒนธรรมและนิทรรศการไทลื้อ ซึ่งกิจกรรมในช่วงภาคเช้าของงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ มีการแสดงซอพื้นบ้าน เกี่ยวกับความเป็นมาของชาวไทลื้อ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียนประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และความเชื่อของชาวไทลื้อ โดยมีพี่น้องชาวไทลื้อร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อช่วงภาคค่ำ (ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะพบกับขบวนแห่วัฒนธรรมไทลื้อ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ การประกวดสาวงามไทลื้อ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง