งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ

0
59

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ”
“สืบฮีตสานฮอย ผญาปัญญาไทลื้อลำปาง 225 ปี แห่งวิถีชีวิตไทลื้อ ”

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับสมาคมไทลื้อลำปาง และพี่น้องชาวไทลื้อ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ” เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
* ภาคเช้า ตั้งแต่ 08.30 น.
– การแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมไทลื้อ
– การแสดงซอพื้นบ้านเกี่ยวกับความเป็นมา ความเชื่อ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ
* ภาคค่ำ ตั้งแต่ 16.30 น.
– ชมขบวนแห่วัฒนธรรมไทลื้อ
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ
– การประกวดสาวงามไทลื้อ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวไทลื้อ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป