การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านต้า ประจำปีงบประมาณ 2563

0
80

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เเละนายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านต้า หมู่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายสุทัศน์ แก้วบุญปัน ได้ 489 คะแนน

หมายเลข 2 นายธวัชชัย ฝั้นเต็ม ได้ 313 คะแนน

บัตรเสีย 14 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 8 คะเเนน

รวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 824 คน

Print Friendly, PDF & Email