การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านเเพะดอนตัน ประจำปีงบประมาณ 2563

0
73

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เเละสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลาค์นคร พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายสวั่น คำอินบุตร ได้ 39 คะแนน

หมายเลข 2 นายศรีวร หมื่นตาบุตร ได้ 120 คะแนน

หมายเลข 3 นายชัยวัฒน์ ศรีแปงวงค์ ได้ 142 คะเเนน

บัตรเสีย 5 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 2 คะเเนน

รวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 308 คน

Print Friendly, PDF & Email