โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
154

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง