“งานบุญตามรอยศรัทธา ไห้วสาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก”

0
92

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องครัวตานสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก ใน “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2562 โดยเคลื่อนขบวนจากบริเวณเทศบาล 1 ไปยังสถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก (สุสานไตรลักษณ์)