กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

0
152

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีเปิด “วันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562” โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “กองทุนแม่ของแผ่นดอน ทุนตั้งต้นแห่งความดี” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง