ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

0
117

ทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

เวลา 08.30 น. – การประกวดกระทงฝีมือ ประเภทสวยงาม รุ่นตัวแทนชุมชน
และรุ่นประชาชนทั่วไป

เวลา 16.00 น. – การสาธิตการทำโคมยี่เป็งแปดเหลี่ยม ,สะเปาลอยน้ำ และผางประทีป กระทงใบตอง
– ชมลอยกระทงสาย แพกระทงลอยน้ำ
– แอ่วกาดหมั้วคัวแลงและของดีเมืองเขลางค์นคร

เวลา 18.00 น. – ชมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ซึ่งการประกวดแต่ละประเภทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ) สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-324195

เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงขอร่วมรณรงค์ให้ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทงหรือสะเปา แทนการใช้โฟมหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และขอเชิญชวนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป