กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
47

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. มีการจำหน่ายสินค้าตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครโดยมีผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกันจำหน่ายสินค้า ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ถนนเลี่ยงเมือง ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง