วันศุกร์, มกราคม 28, 2022

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เผยแพร่ความรู้งานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2564 ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู) ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไปโดยสแกน QR Code หรือ http://online.anyflip.com/srlfx/bvcf/mobile/index.html  

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มาจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP หรือ eGP มาจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำความเข้าใจก่อน 2 ข้อ หลักๆ คือ ทำไมต้องดึงข้อมูลมาเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ? เพราะตามคู่มือการเชื่อมโยงของกรมบัญชีกลางบอกว่า สามารถเรียกข้อมูลย้อนหลังได้แค่ 20 รายการ (ซึ่งในวันที่เรียกข้อมูลจะต้องมีการบันทึกข้อมูลด้วย) จึงจำเป็นที่แต่ละหน่วยงานจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลไว้เองเพื่อดูข้อมูลย้อนหลังเองครับ เมื่อพัฒนาเว็บไซต์จนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมบัญชีกลางมายังเว็บไซต์หน่วยงานได้สำเร็จแล้ว จบงานเลยหรือไม่? ไม่จบครับ จะต้องมีคนที่ทำการรีเฟรสเว็บไซต์หรือรีเฟรสโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 ครั้ง ในวันที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อจะได้ดึงข้อมูลในวันนั้นๆมาลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเรา (เวลาที่เปิดให้เชื่อมโยงคือ...

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากบุหรี่และยาสูบ รวมไปถึงการรับควันบุหรี่มือสอง และสามเข้าสู่ร่างกาย องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้คือ Commit to quit หรือ มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้กำหนดเป็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง...

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกล้วยหลวง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหัวฝาย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านฟ่อน ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านชมพู ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน...