การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 •  กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ และวันออกพรรษา ณ วัดปงแสนทอง

                  

 

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์สวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ และวันออกพรรษา ณ วัดศรีก้ำ

               

3. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก กันพัฒนาทำความสะอาดวัด  ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกันตกแต่งสะเปาลอยน้ำ เพื่อสืบสานประเพณีชาวล้านนา ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

               

4. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่ากล้วย ร่วมกันทำบุญตักบาตร สวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดป่ากล้วย

               

5. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดนาน้อย

             

6. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์และสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานสวดอภิธรรมศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

7. ชุมชนบ้านกาดโป่ง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดโป่ง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ ชุมชนบ้านกาดใต้

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดโป่ง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบ้านกาดใต้ มงคลสถานหลวงปู่โม่ง

               

8. ชุมชนบ้านช้าง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านช้าง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ สำนักสงฆ์ชุมชนบ้านช้าง

               

9. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันออกพรรษา ณ วัดแม่กืย

                 

10. ชุมชนบ้านสำเภา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระราชธรรมาลังการ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันประดิษฐ์โคมไฟล้านนาเพื่อใช้ในงานประเพณีตานน้ำ ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสำเภา

                 

11. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์เนื่องในวันพระ และวันออกพรรษา ณ วัดไร่ข่วงเปา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดไร่ข่วงเปา

               

 

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ  ณ วัดย่าเป้า

             

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน ร่วมพัฒนาชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะริมแม่น้ำวังบ้านฟ่อน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน ร่วมงานทำบุญครบ 100 วัน ให้ผู้ล่วงลับ ณ วัดบ้านฟ่อน

               

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องใน  วันออกพรรษา ณ วัดห้วยหล่อ

               

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

                 

5. บ้านกาดเมฆตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดกาดเมฆ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดกาดเมฆ

               

6.ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบ้านศรีปงชัย

               

7. ชุมชนบ้านชมพู/บ้านจอมเมือง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชมภูหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                   

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมกันเตรียมงานประเพณีล่องสะเปา ณ ชุมชนบ้านชมพู

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดชมภูหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมงานประเพณี ล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามชุมชนบ้านชมพู (ริมน้ำวัง) ตำบลชมพู อำเภอเมือง        จังหวัดลำปาง

                 

8. ชุมชนบ้านหนองยาง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองยาง ร่วมกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองยาง

               

9. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ณ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

10.ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแพะดอนตัน ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดแพะดอนตัน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแพะดอนตัน ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

11.ชุมชนบ้านต้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองความดัน เบาหวาน ในชุมชน ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านศรีปงชัย

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมกันตกแต่งสะเปาลอยน้ำ เพื่อสืบสานประเพณีชาวล้านนา ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ณ ชุมชนบ้านฟ่อน

               

12.ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก รวมกลุ่มจัดเตรียมป้ายของหมู่บ้านเพี่อนำไปติดตั้งซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านใหม่ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

                  

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ช่วยกันเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีล่องสะเปา ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรมภายในชุมชน ณ ห้วยแม่ปูน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องสักการะสุ่มหมาก – สุ่มพลู เพื่อใช้ในวันออกพรรษา ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เนื่องในวันออกพรรษาณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมจัดเลี้ยงโรงทานทำอาหารกลางวันงานบำเพ็ญกุศลพระราชธรรมาลังการ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาของชุมชน

               

13. ชุมชนบ้านร้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายตอนเย็นทุกวัน ณ ลาดวัดชุมชนบ้านร้อง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมทำบุญครบ 100 วัน ณ วัดบ้านร้องต้นธง

                  

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดบ้านร้องต้นธง

                   

                                     

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบ้านร้องต้นธง

             

14. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลางทุ่ง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน

                 

 

ตำบลพระบาท

1.ชุมชนลำปางคูน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมต้อนรับคณะรำวงย้อนยุคนครลำปางสัญจร ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมงาน Train Friend Market ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

               

2.ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมทำความสะอาดจัดระเบียบห้องเก็บของชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองปล้อง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดพระบาท

               

3. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ณ สำนักงานชั่วคราวบ้านประธานกลุ่มผู้สูงอายุ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดกอกชุม

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดกอกชุม

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมงานสวดอภิธรรมศพในชุมชนและวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ณ วัดกอกชุม

               

4. ชุมชนบ้านป่าแลว 2

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องด้วยวันนวมินทรมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดหนองห้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 รวมกลุ่มทำความสะอาด ตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างถนนรอบ ๆ ชุมชนบ้านป่าแลว 2

               

5. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดหัวทุ่งสามัคคี

                

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

               

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกันออกกำลังกายช่วงเย็น ณ ลาดหน้าวัดกล้วยหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขายขยะและช่วยกันคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดกล้วยหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของอุปโภค/บริโภค ในชุมชน

               

2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ ณ คริสตจักรประสบสุข

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค เงินช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมอบรมโครงการบ้านและครอบครัวชีวิตคริสเตียน ณ อุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข เข้าร่วมอบรมโครงการชะลอชรา ชีวายืนยาว ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข  ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันขอบพระคุณพระเจ้า ณ คริสตจักรร่มพระคุณ

               

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบล้านกล้วยแพะ ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดม่อนธาตุ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบล้านกล้วยแพะ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดม่อนธาตุ

                 

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น

               

5. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ ณ วัดหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

               

 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลพระราชธรรมาลังการ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ทำวัตรเย็น เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดหัวฝาย

                 

6. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ ทำวัตรเย็นเนื่องในวันพระ ณ วัดพระแท่น

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดพระแท่น

               

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า