การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกันยายน 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดปงแสนทอง

               

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • ในวันที่ 1-30 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวัน ณ วัดศรีก้ำ

               

 • ในวันที่ 7 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดศรีก้ำ

                 

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดศรีก้ำ

               

3. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์  เนื่องในวันพระ ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

 • ในวันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

               

 • ในวันที่ 20-22 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมงานสวดอภิธรรมศพในชุมชน

               

 • ในวันที่ 24 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกิจกรรมกับ อสม.ตรวจคัดกรองความดัน เบาหวาน ให้แก่ผู้สูงอายุ  ในชุมชน

               

4. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่ากล้วย ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดป่ากล้วย

                                                         

                  

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่ากล้วย ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดป่ากล้วย

                 

5. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • ในวันที่ 3 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมถวายมุทิตาสักการะ ท่านพระครูอดิศัย สนธิการ ในโอกาสได้รับงานฉลองเลื่อนสมศักดิ์พัดยศเจ้าอาวาสชั้นเอกและวัดพัฒนา  ดีเด่นประจำปี 2566

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดนาน้อย

               

6. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมฟังเทศน์และสวดมนต์ฃทำวัตรเย็นเนื่องในวันพระ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

                             

7. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดใต้ ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดกาดใต้

               

8. ชุมชนบ้านศรีสง่า

 • ในวันที่ 19 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีสง่า ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

               

9. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนและสวดมนต์ทำวัตรเย็น เนื่องในวันพระ ณ วัดแม่กืย

                 

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง)

               

10. ชุมชนบ้านสำเภา

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดสำเภา

               

 • ในวันที่ 24 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันตกแต่งเครื่องสืบชะตา ณ วัดสำเภา

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดสำเภา

               

 • ในวันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา เข้าร่วมคัดกรองตรวจสุขภาพ ความดัน เบาหวาน ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดสำเภา

               

11. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดหนองห้าตะวันตก

               

12. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดไร่ข่วงเปา     
 • ในวันที่ 8,20 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

               

 • ในวันที่ 28 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

             

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดไร่ข่วงเปา

             

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • ในวันที่ 25-28 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมช่วยเหลืองานฌาปนกิจในชุมชน

             

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี  (สิบสองเป็ง) ณ วัดย่าเป้า

                 

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • ในวันที่ 16,21 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดบ้านฟ่อน

                 

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดบ้านฟ่อน

                 

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • ในวันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วัดสันปินไชย ชุมชนบ้านศาลาดอน

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดห้วยหล่อ

               

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • ในวันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วัดสันปินไชย ชุมชนบ้านศาลาดอน

               

5. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1,2

 • ในวันที่ 6,15 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1,2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในชุมชน จำนวน 2 ราย ณ วัดศรีหมวดเกล้า

             

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1,2 ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดศรีหมวดเกล้า

             

6. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดกาดเมฆ

                 

7. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • ในวันที่ 1 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดศรีปงชัย

               

 • ในวันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ และร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วัดสันปินไชย ชุมชนบ้านศาลาดอน

               

 • ในวันที่ 8,20 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดศรีปงชัย

                 

8. ชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง

 • ในวันที่ 7 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในศพในชุมชน ณ วัดชมภูหลวง

                 

 • ในวันที่ 22 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วย

               

 • ในวันที่ 26 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานล่องสะเปาและงานกฐินที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดชมภูหลวง

                 

9. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 1,22 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วัดสันปินไชย ชุมชนบ้านศาลาดอน

               

 • ในวันที่ 14 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

10. ชุมชนบ้านต้า

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดบ้านต้า

               

 • ในวันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วัดสันปินไชย ชุมชนบ้านศาลาดอน

                   

 • ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านต้า

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดบ้านต้า

                 

11. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • ในวันที่ 3 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ สูงวัยไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

               

 • ในวันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ แล้วเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 และนำขนมหวานร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดสันปินไชย ชุมชนบ้านศาลาดอน

                     

 • ในวันที่ 24 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกิจกรรมกับ อสม.ตรวจคัดกรองความดัน เบาหวาน ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                 

 • ในวันที่ 25 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ช่วยกันรื้อซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านเพื่อจะทำใหม่ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

                 

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

12. ชุมชนบ้านร้อง

 • ในวันที่ 16 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดบ้านร้อง

                 

 • ในวันที่ 24 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดบ้านร้อง

               

 

ตำบลพระบาท

1. ชุมชนลำปางคูน

 • ในวันที่ 5 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน ณ โรงพยาบาลลำปาง

               

 • ในวันที่ 24 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

               

2. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดโทกหัวช้าง

 

 • ในวันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดโทกหัวช้าง

                  

3. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ และสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันพระ ณ วัดกอกชุม

                 

 • ในวันที่ 24 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม เข้าร่วมกิจกรรมบริการตัดผมฟรีให้ผู้สูงอายุและผู้สูงวัยที่ติดเตียง ภายในเขตชุมชนกอกชุมพร้อมทั้งเลี้ยงขนมและเครื่องดื่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์ร้านค้าสวัสดิการบ้านกอกชุม

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพล (สิบสองเป็ง) ณ วัดกอกชุม

                 

4. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดหนองห้าตะวันออก

               

5. ชุมชนบ้านป่าแลว 2 

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดหนองห้าตะวันออก

               

6. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า 

 • ในวันที่ 14 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ร่วมสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุไร้บ้าน ณ ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

                 

7. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 

 • ในวันที่ 4 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดหัวทุ่งสามัคคี

                 

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 1,8 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของอุปโภค/บริโภค ในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 3 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงาน สืบสานตำนาน ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

                 

 • ในวันที่ 5 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขายขยะและช่วยกันคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

                 

2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 2 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ทำความสะอาดอาคารห้องครัว ณ คริสตจักรประสบสุข

                 

 • ในวันที่ 3,10,17,24 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ ณ คริสตจักรประสบสุข

                 

 • ในวันที่ 9 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน ณ คริสตจักรประสบสุข

               

 • ในวันที่ 17 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้า ณ สถานประกาศพระกิตติคุณ บ้านอ้วน อำเภอแม่ทะ​ จังหวัดลำปาง

                 

 • ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข เข้าร่วมศึกาเรียนรู้พระคัมภีร์ ณ คริสตจักรประสบสุข

               

 • ในวันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรแก้วเมืองมูล อำเภอแจ้ห่ม​ จังหวัดลำปาง

               

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดม่อนธาตุ

                 

 • ในวันที่ 14 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน ณ วัดม่อนธาตุ

             

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดม่อนธาตุ

               

4. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • ในวันที่ 5 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขายขยะและช่วยกันคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

                 

 • ในวันที่ 7,13 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดหัวฝาย

               

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ ณ วัดหัวฝาย

                 

 • ในวันที่ 14 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันพระ ณ วัดหัวฝาย

               

 • ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่มีคราบตะไคร่น้ำ ณ วัดหัวฝาย

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง)  ณ วัดหัวฝาย

               

5. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • ในวันที่ 8,14,22,29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ ทำวัตรเย็น ทุกวันพระ ณ วัดพระแท่น

                 

 • ในวันที่ 9 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ

               

 • ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง เข้าร่วมอบรมการบริหารร่างกายของผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระแท่น

               

 • ในวันที่ 24 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกิจกรรมกับ อสม.ตรวจคัดกรองความดัน เบาหวาน ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระแท่น

               

 • ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี (สิบสองเป็ง) ณ วัดพระแท่น

                 

 

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า