การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนและสวดมนต์ ทำวัตรเย็นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดปงแสนทอง

                   

 • ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน ภายใต้การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ วัดปงแสนทอง

               

 • ในวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดและชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ชุมชนบ้านปงแสนทอง

                 

 • ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดปงแสนทอง

                     

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • ในวันที่ 9,16,24,31 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดศรีก้ำ

                  

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำความสะอาดวัดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีก้ำ

                   

3. ชุมชนบ้านหมอสม

 • ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหมอสม ร่วมงานสวดอภิธรรมศพในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหมอสม ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดหมอสม

                   

4. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมทำบุญตักบาตรและถวาย เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

                   

5. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่ากล้วย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดป่ากล้วย

                 

6. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดไร่นาน้อย

               

7. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

                 

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญตักบาตร พัฒนาทำความสะอาดวัด ช่วงเย็นร่วมจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

             

8. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนและสวดมนต์ทำวัตรเย็น เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดแม่กืย

                

 • ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในกิจกรรม 5 ส.

               

9. ชุมชนบ้านสำเภา

 • ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันพระ ณ วัดสำเภา

               

10. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดไร่ข่วงเปา

               

 • ในวันที่ 9,16,24,31 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

               

 • ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน

               

 

ตำบลชมพู

 

1. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดห้วยหล่อ

               

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดห้วยหล่อ

                                                          

2. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมประชุมหมู่บ้านณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านศาลาดอน

                 

3. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

 • ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

4. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีปงชัย

               

 • ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 9,16,24,31 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดศรีปงชัย

                 

 • ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

5. ชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดชมภูหลวง

                   

 • ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

               

6. ชุมชนบ้านหนองยาง

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองยาง ร่วมหล่อฐานพระพุทธรูปและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

               

7. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

             

 • ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมช่วยเหลืองานศพชุมชนใกล้เคียง  ณ ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

                  

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ทำบุญตักบาตรและร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

 • ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                 

8. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ช่วงเย็นเวียนเทียนและสวดมนต์ทำวัตรเย็น เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                     

             

 • ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมอบรมโครงการ การสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป แบบการประชุมกลุ่มย่อย ภายใต้แนวคิด House Meeting โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง

                 

 • ในวันที่ 9,16,24,3 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ เนื่องในวันพระเนื่องในวันพระ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                                                            

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ทำบุญตักบาตรและร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                 

 • ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร ณ โรงเรียนวัดนางแล จังหวัดลำปาง

               

 • ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก เข้าร่วมอบรมโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิธีชุมชน ณ  ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

                   

 • ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออกร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

9. ชุมชนบ้านร้อง

 • ในวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันออกกำลังกายช่วงเย็นทุกวัน ณ ลาดหน้าวัดบ้านร้อง

                 

 • ในวันที่ 1  สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านร้อง

               

 • ในวันที่ 28  สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

10. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง 

 • ในวันที่ 21  สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลางทุ่ง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน และออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

 

ตำบลพระบาท

 

1. ชุมชนลำปางคูน

 • ในวันที่ 10  สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                 

2. ชุมชนศรีพูนทรัพย์

 • ในวันที่ 12  สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนศรีพูนทรัพย์ ร่วมทำความสะอาดพัฒนาชุมชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                                                                                                    

3. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระบาท

                   

 • ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมอบรมโครงการ ชุมชนหนองปล้องตื่นรู้ สู้โรคภัยอุบัติใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองปล้อง

                 

 • ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมช่วยกันซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

                 

4. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 7, 28 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมให้กำลังใจและของช่วยเหลือให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

                                

 • ในวันที่ 16, 24 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดกอกชุม

               

5. ชุมชนบ้านป่าแลว 2 

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 ร่วมทำความสะอาดพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

               

6. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกันออกกำลังกายช่วงเย็นทุกวัน ณ ลาดหน้าวัดกล้วยหลวง

                 

 • ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขายขยะ และช่วยกันคัดแยกขยะ ณ ลาดหน้าวัดกล้วยหลวง

               

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                 

 • ในวันที่ 6,9,14,16 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของอุปโภค/บริโภค ในชุมชน

               

             

2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                  

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดม่อนธาตุ

                   

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดชุมชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดม่อนธาตุ

               

 • ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมซ้อมการแสดงในงาน ย้อนฮอย ยลวิถี ถิ่นไทลื้อ ประจำปี 2566

             

 • ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

                 

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

5. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน สวดมนต์และทำวัตรเย็นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหัวฝาย

                   

 • ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขายขยะ และช่วยกันคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

                 

 • ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย เข้าร่วมอบรมโครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

               

 • ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 1,9,16,24,31 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ ทำวัตรเย็นทุกวันพระ ณ วัดหัวฝาย

             

6. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระแท่น

                 

               

 • ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระแท่น

 

 

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า