การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมสวดอภิธรรมศพและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน จำนวน 1 ราย

                                   

 • ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมอบรม เรื่องเข้าพรรษาลาแล้วหวย ณ วัดบ้านวังแคว้ง

                               

 • ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมงานทำบุญครบรอบ 100 วัน ณ วัดปงแสนทอง

                      

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันทำบายศรีถวายพระและทำความสะอาด ณ วัดศรีก้ำ

                    

 • ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมอบรม เรื่องการคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านศรีก้ำ

                     

3. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

                       

 • ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

                      

4. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานบุญหล่อพระพุทธรูปและปฏิบัติธรรม ณ ลานโพธิ์วัดกู่สี่ขัณฑ์

                        

 • ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                 

5. ชุมชนบ้านกาดโป่ง

 • ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดโป่ง ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน

                      

6. ชุมชนบ้านสำเภา

 • ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในชุมชน

               

 • ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

                  

7. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน จำนวน 1 ราย

                 

 

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาวัดย่าเป้า

                   

 • ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมงานทำบุญศาลาวัดย่าเป้า

                 

2. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                    

 • ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมพิธีไหว้ศาลเจ้าแม่ในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านศรีปงชัย

                     

 • ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมกันออกกำลังกายช่วงเย็นทุกวัน

                   

 • ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

                       

 • ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย เข้าร่วมประชุมหารือประจำเดือนในชุมชน

                      

3. ชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง

 • ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                     

 • ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

                        

 • ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดชมภูหลวง

                         

4. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมจัดเตรียมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในชุมชน

                      

5. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมพัฒนาทำความสะอาด โครงการถนนน่ามอง ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

                    

 • ในวันที่ 10 และ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

                     

 • ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมแสดงความยินดี พระอธิการวรรณ สิกขาสโภเจ้าอาวาสวัดลำปางกลางตะวันออก รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

                 

 • ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันจัดเตรียมประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                  

 • ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                   

6. ชุมชนบ้านร้อง

 • ในวันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันออกกำลังกายช่วงเย็นทุกวัน ณ ลาดหน้าวัดบ้านร้อง

                   

 • ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง เข้าร่วมประชุมหารือประจำเดือนในชุมชน

                      

 • ในวันที่ 5, 9 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมจัดเตรียมงานฌาปนกิจในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

                     

 • ในวันที่ 9, 24 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                     

 • ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนบ้านร้อง

                   

 

ตำบลพระบาท

 

1. ชุมชนลำปางคูน

 • ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนในชุมชน

               

 • ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระบาท

               

2. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระบาท

                    

3. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมให้กำลังใจและของช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                     

 • ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมประชุมตามโครงการสุขภาพจิตดี ตามวิถีชุมชนกอกชุม ของ อสม.บ้านกอกชุม

                    

4. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • ในวันที่ 1,18 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

                     

 • ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดหัวทุ่งสามัคคี

                                                                                                

 • ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวทุ่งสามัคคี

                    

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดกล้วยหลวง

                    

 • ในวันที่ 9,28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน

                                                  

 • ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมอบรมเรื่อง การคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

    

 • ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

               

2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตอบปัญหาความรู้จากพระคัมภีร์

                 

3. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อรับซื้อ – ขาย ธนาคารขยะ

                    

4. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ตำบลกล้วยแพะ สมัยสามัญ ครั้งที่1/2566 ณ วัดหัวฝาย

                   

 • ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

               

5. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดกล้วยกลางและร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ ตำบลกล้วยแพะ สมัยสามัญ ครั้งที่1/2566 ณ วัดหัวฝาย

                              

                  

 • ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่อง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน

                      

 

 

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า