การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนเมษายน 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • ในวันที่ 8 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีของชุมชน ณ วัดปงแสนทอง

                 

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดปงแสนทอง

               

 • ในวันที่ 16 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง รวมกลุ่มรดน้ำดำหัวพระสงฆ์ ประธานชุมชน และร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ เนื่องในวันสงกรานต์

               

 • ในวันที่ 17 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมงานศพและมอบเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 3,600 บาท ณ ชุมชนปงแสนทอง

               

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • ในวันที่ 11 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมรำบวงสรวงถวายศาลพ่อปู่กู่เก่าของชุมชนบ้านศรีก้ำ

               

 • ในวันที่ 13 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันทำเสวียนเจดีย์ทรายและความสะอาดวบริเวณใต้ต้นโพธิ์ ณ วัดศรีก้ำ

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์

               

3. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวันที่ 6 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกันทำปรับปรุงภูมิทัศน์ ถางหญ้า ตัดต้นไม้ บริเวณสองข้างทางในชุมชน

               

 • ในวันที่ 9 เมษายน 2566  กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกับกลุ่ม อสม.ในชุมชน จัดบริการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว เพื่อหาค่าน้ำตาลในเลือดให้กับคนในชุมชน

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก รวมกลุ่มรดน้ำดำหัวประธานชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

4. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • ในวันที่ 7 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมพิธีฉลองพัดยศสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดไร่นาน้อย

               

5. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • ในวันที่ 2,9,16,23,30 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมปฏิบัติธรรม  ณ วัดกู่สี่ขัณฑ์ทุกวันอาทิตย์

               

6. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • ในวันที่ 16 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดใต้ รวมกลุ่มรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

                 

7. ชุมชนบ้านกาดโป่ง

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดโป่ง รวมกลุ่มรดน้ำดำหัวประธานชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

8. ชุมชนบ้านสำเภา

 • ในวันที่ 2 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ทำกิจกรรมการเรียนรู้ตัดตุงไส้หมูเพื่อนำไปใช้ตกแต่งและทำบุญวันสงกรานต์  ณ วัดสำเภา

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา รวมกลุ่มรดน้ำดำหัวประธานชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมกันแห่ไม้ค้ำ สะหลีเนื่องในวันสงกรานต์

                                    

9. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 2 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมเยือนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมกันทำบุญตักบาตร และรวมกลุ่มรดน้ำดำหัวประธานชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

                              

 • ในวันที่ 16 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ในชุมชน

               

 • ในวันที่ 26 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุประจำปีของชุมชน

                 

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์

               

 • ในวันที่ 16 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

 • ในวันที่ 20 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ในชุมชน

               

2. บ้านห้วยหล่อ

 • ในวันที่ 14 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมกันขนทรายเข้าวัด ณ วัดห้วยหล่อ

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

3. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • ในวันที่ 2 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ทำการแสดงฟ้อนรำงานฉลองศาลาหลังใหม่ ณ วัดศาลาดอน

               

 • ในวันที่ 9 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมงานสวดอภิธรรมฌาปนกิจศพในชุมชน

             

4. บ้านศรีหมวดเกล้า 1, 2

 • ในวันที่ 9 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1, 2 ร่วมกันทำความสะอาดโรงครัวและบริเวณรอบ ๆ วัดศรีหมวดเกล้า

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1, 2 ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

5. บ้านชมพู / บ้านจอมเมือง

 • ในวันที่ 14 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู / บ้านจอมเมือง ออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วย มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 1 ราย

               

 • ในวันที่ 15เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู / บ้านจอมเมือง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

6. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 13 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมงานปี๋ใหม๋เมือง  “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋” ปีใหม่เมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ณ วัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ

               

7. ชุมชนบ้านบ้านร้อง

 • ในวันที่ 9 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายช่วงเย็นทุกสัปดาห์ ณ ลาดวัดบ้านร้อง

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง เข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์

                 

 • ในวันที่ 16 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 20 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมงานพิธีอุปสมบทในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 23, 27 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมงานศพและมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย ณ วัดบ้านร้อง

               

8. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลางทุ่ง ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 1 ราย

               

 • ในวันที่ 16 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลางทุ่ง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

ตำบลพระบาท

 1. ชุมชนบ้านป่าขาม

 • ในวันที่ 13 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าขาม ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

2. ชุมชนลำปางคูน

 • ในวันที่ 18 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 1 ราย

               

 • ในวันที่ 29 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

                 

3. ชุมชนธนวรรณ

 • ในวันที่ 24 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนธนวรรณ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

4. ชุมชนสันติภาพ

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนธนวรรณ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

                 

5. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • ในวันที่ 16 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ในชุมชน

               

6. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • ในวันที่ 21 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

7. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 5 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันตกแต่งไม้ค้ำสะหรีและเตรียมงานประเพณีสงกรานต์

               

 • ในวันที่ 13 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมงานปี๋ใหม๋เมือง “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋” ปีใหม่เมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ณ วัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป เนื่องในวันสงกรานต์

                                  

 • ในวันที่ 28 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมงานสวดอภิธรรมศพและมอบพวงหรีด

                 

8. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • ในวันที่ 1 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก รวมกลุ่มกันทำความสะอาดสะพานและทาสีใหม่

                 

9. ชุมชนบ้านป่าแลว 2

 • ในวันที่ 13 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 ร่วมงานปี๋ใหม๋เมือง “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋” ปีใหม่เมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ณ วัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ

               

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 ร่วมงานแห่ไม้ค้ำสะหลี และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

                          

10. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

                 

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 7 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ได้ร่วมฟ้อนในงานผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  ณ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา

               

 • ในวันที่ 12 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมเดินขบวนแห่สลุงหลวง ณ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา

               

 • ในวันที่ 13 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงานปี๋ใหม๋เมือง “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋” ปีใหม่เมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ณ วัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ

               

 • ในวันที่ 18 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงานสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพในชุมชน

                 

2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 2 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้าที่สุสานเนื่องในวันอีสเตอร์

                 

 • ในวันที่ 13 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

               

 • ในวันที่ 24 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมงานสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพในชุมชน

               

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • ในวันที่ 10 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพในชุมชน

                 

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • ในวันที่ 21 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมงานสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพในชุมชน

               

5. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • ในวันที่ 27 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมงานสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพในชุมชน

               

6. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันสงกรานต์

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า