การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ

                     

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

                    

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

                      

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ช่วยกันทำความสะอาดวัด

         

– กลุ่มสตรีจัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีในปี 2565

                  

– กลุ่มสตรีทำถังขยะเปียกเพื่อใช้ในชุมชน

                              

               

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย  ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

                                 

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย  ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำขนม และร่วมฟ้อนต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ กศน. ตำบลปงแสนทอง

6. กลุ่มสตรีบ้านสบตุ๋ย  ร่วมกับหน่วยงานเอกชนแจกแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี

– กลุ่มสตรีร่วมกับทางชุมชนเปิดป้ายศูนย์โอทอปเพื่อส่งเสริมอาชีพและหารายได้

                       

                      

– กลุ่มสตรีประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการทำกิจกรรม

                

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย  ทำอาหารและอาหารว่างจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

                       

– กลุ่มสตรีจัดเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปจำหน่ายในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

                   

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่สันติสุข  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                   

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  ร่วมกันทำโรงทานงานฉลองโรงครัว ณ วัดทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว

             

 

ตำบลชมพู

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพู ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของตำบลชมพู และได้หารือเรื่องกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของของกลุ่มสตรี «

                  

           

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า  ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

                     

– กลุ่มสตรีฝึกทำไข่เค็มเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน

                       

– กลุ่มสตรีอบรมการทำแคบหมูเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน

                      

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

     

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า1 ช่วยกันทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้าน

                   

– กลุ่มสตรีร่วมกับ อสม. เดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                 

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า2  ทำความสะอาดถนนภายในชุมชน

                          

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก  ทำความสะอาดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

                 

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปรึกษาหารือเพื่อหาทุนในการสร้างศาลาเก็บของหลังใหม่ในชุมชน

           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

             

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดลาดหน้าวัด

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง  จัดเตรียมอาหารเพื่อร่วมทำโรงทาน

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง  ร่วมกับ กศน. ตำบลชมพู ฝึกทำพวงกุญแจจากเศษผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรี

                 

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแพะดอนตัน  ช่วยกันทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

                     

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก  ซ้อมฟ้อนร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

          

– กลุ่มสตรีร่วมทำโรงทาน

          

– กลุ่มสตรีฟ้อนรำงานในประเพณีของชุมชน

            

– กลุ่มสตรีสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชน

                 

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง  ร่วมกับสมาชิกในชุมชนช่วยกันทำความสะอาดวัด

                 

– กลุ่มสตรีซ้อมฟ้อนรำ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                          

                  

13. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว1 ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

 

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย

          

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง  ฝึกการทำตุงลานนาเพื่อหารายได้ให้กับสตรีในชุมชน

                 

– กลุ่มมสตรีอบรมการทำขนมเทียนแก้ว

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า  ร่วมกันพัฒนาชุมชน

                     

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

               

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

              

– กลุ่มสตรีจัดเตรียมสิ่งของเพื่อจำหน่ายในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ร่วมรับฟังวิธีการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควัน

             

– กลุ่มสตรีฝึกทำสบู่ไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

                    

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง  ร่วมกับกศน. ตำบลกล้วยแพะ จัดทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มสตรี

                           

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง  ร่วมกันทำอาหารสุขภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มสตรี

                  

         

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำกระเทียมโทนดองเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

             

– กลุ่มสตรีออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                    

         

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า