แจ้ง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2566

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้ง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2566 ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566