การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนธันวาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง

1. บ้านปงแสนทอง

 • ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ช่วยกันจัดเตรียมงานสืบชะตาหลวง ณ วัดปงแสนทอง

                 

2. บ้านศรีก้ำ 

 • ในวันที่ 8, 16, 22, 30 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ ณ วัดศรีก้ำ

               

3. บ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 2, 6, 21, 31 ธันวาคม 2565 ผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมเยือน มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ป่วยในชุมชนจำนวน 5 ราย

                       

       

 • ในวันที่ 18, 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ได้มอบเงินช่วยเหลือและร่วมสวดอภิธรรมศพผู้สูงอายุในชุมชน

               

ตำบลพระบาท

1. ชุมชนลำปางคูน

 • ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ได้ร่วมกิจกรรมและพัฒนาปรับปรุงชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

               

2. บ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมเยือน มอบสิ่งของ และให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน

 

                        

 • ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมวางพวงหรีด และร่วมสวดอภิธรรมศพงานฌาปนกิจในชุมชน

               

ตำบลกล้วยแพะ

1. บ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาเบื้องต้น

                 

 • ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ

                 

 • ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อรับซื้อ – ขาย ธนาคารขยะ

                 

2. บ้านหัวฝาย

 • ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ได้มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพในชุมชน