การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ตำบลปงแสนทอง

1. บ้านปงแสนทอง

 • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ช่วยกันจัดเตรียมงานกฐินสามัคคีประจำปี

               

 • ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดปงแสนทอง

               

 • ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพในชุมชน

                 

2. บ้านศรีก้ำ

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันจัดทำบายศรีเพื่อเตรียมงานกฐิน

               

 • ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมงานกฐิน ณ วัดศรีก้ำ

               

3. บ้านหมอสม 

 • ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ช่วยกันจัดเตรียมงานกาดหมั้วภายในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมงานกฐินในชุมชน

               

4. บ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมเดินขบวนแห่โคมไฟครัวตาน ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

5. บ้านทุ่งกู่ด้าย

 • ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี

               

 • ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประจำวันพระ

                 

 • ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

6. บ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 3, 20, 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมเยือน มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ป่วยในชุมชนจำนวน 3 ราย

                         

 

7. บ้านไร่สันติสุข

 • ในวันที่ 1, 16 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพระ

                                 

 • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาวัดเพื่อจัดเตรียมงานกฐิน

               

 • ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระและจุดประทีปในวันลอยกระทง

               

ตำบลชมพู

1. บ้านย่าเป้า

 • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมกันจัดเตรียมงานกฐิน

                 

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมงานทำบุญงานกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดย่าเป้า

                 

2. บ้านชมพู บ้านจอมเมือง 

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาล

                        

 • ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมงานทำบุญกฐินประจำปี

                

3. บ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมกันจัดเตรียมงานองค์กฐิน ณ สำนักสงฆ์หนองหัวหงอก

                          

4. บ้านร้อง

 • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันจัดดาเตรียมงานกฐินสามัคคีประจำปี

               

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดบ้านร้องต้นธง

               

 • ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

 • ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

 • ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่ป่วยในชุมชน จำนวน 2 ราย

                            

 

ตำบลพระบาท

1. ลำปางคูน

 • ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วยในชุมชนจำนวน 1 ราย

               

2. บ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการตัดผมให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

                             

 • ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเนื่องในวันยี่เป็งและร่วมส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ

                            

 • วันที่ 10, 19 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนจำนวน 3 คน

                           

 • ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม จัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้สูงวัยประจำปี 2565 เพื่อรายงานสถานะทางการเงินของกลุ่ม และการจัดกิจกรรมของกลุ่มในปี 2566

                           

3. บ้านป่าแลว 2

 • ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 ร่วมกันออกกำลังกายช่วงเย็นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ณ ลาดศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

                       

ตำบลกล้วยแพะ

1. บ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อรับซื้อ – ขาย ธนาคารขยะ

               

 • ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงานมหกรรมพลังผู้สูงอายุ ณ มิวเซียมลำปาง

               

2. บ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน

               

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าและพิธีศีลมหาสนิท ณ คริสตจักรประสบสุข

                 

3. บ้านกล้วยแพะ

 • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ จัดดาเตรียมงานทำบุญกฐิน

               

 • ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมงานทำบุญงานกฐิน ณ วัดม่อนธาตุ

                 

4. บ้านกล้วยม่วง

 • ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อรับซื้อ – ขาย ธนาคารขยะ

               

 • ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยม่วง ออกเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่ผู้ป่วยในชุมชน

                 

5. บ้านหัวฝาย

 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันจัดเตรียมทำถาดใส่ใบตองสำหรับใส่อาหารในวันงานกฐิน

                 

 • ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมงานทำบุญงานกฐินประจำปี

               

 • ในวันที่14, 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ

                                       

6.  บ้านกล้วยกลาง

 • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมงานทำบุญงานกฐินประจำปี

                               

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า