ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌎

 

🎊กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในวันนี้🎊

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (การพิมพ์ภาพจากมือ) 🎨🤚🏻
สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌏 คุณครูให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นของชั้นเรียน โดยใช้สีทาที่มือทั้ง 2 ข้าง โดยมีสีเขียวเข้ม และสีเขียวอ่อน พิมพ์ภาพลงบนส่วนประกอบของต้นไม้ให้สมบูรณ์ เด็กๆทำกิจกรรมอย่างมีความสุข และสามัคคีกันในการทำผลงานศิลปะชิ้นนี้ จนออกมาเป็นต้นไม้แสนรักของเด็กๆศพด.บ้านโทกหัวช้าง

#ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ 🤚🏻🎨🥰