ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565

ขอเชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3