การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกันยายน 2565

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานพระบาทเมืองบุญ ณ วัดม่อนจำศีล «

                                              

ตำบลปงแสนทอง

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ  และเด็ก «    

                           

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ประชุมและชี้แจ้งการทำงานที่ผ่านมา ณ ศาลาอเนกประสงค์หลังวัดแม่กืย«  

     

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

                   

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

       

– กลุ่มสตรีทำบายศรีเพื่อสืบชะตา ณ วัดบ้านปงแสนทอง

       

       

2. กลุ่มสตรีชุมนบ้านศรีก้ำ ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

       

3. กลุ่มสตรีชุมนบ้านหมอสม ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนช่วยกรอกข้อมูลสมาชิกในชุมชนเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

         

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเตรียมสถานที่เพื่อมอบบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในชุมชน

             

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

                             

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

                 

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

                     

– กลุ่มสตรีร่วมกับเทศบาลมอบห้องสุขาให้ผู้สูงอายุในชุมชน

           

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย ร่วมอบรมโครงการหมอชาวบ้าน

           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมจัดเตรียมงานทำบุญพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาสวัดบ้านนาน้อย

        

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนท่านเจ้าอาวาสวัดนาน้อยเนื่องในงานมุทิตาจิตมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

              

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว เตรียมอาหารเลี้ยงพระ ณ วัดนาน้อย

       

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

               

– กลุ่มสตรีรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมอบรมโครงการหมอหมู่บ้าน

                

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ทำอาหารโต๊ะจีนจำหน่ายในงานฌาปนกิจ

                 

– กลุ่มสตรีร่วมกับวัดแม่กืยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

               

– กลุ่มสตรีชุมชนร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีร่วมกับผู้สูงอายุทำความสะอาดวัด

               

ตำบลชมพู

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน ร่วมกันทำความสะอาดวัด

                     

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนเข้าร่วมอบรมเรื่อง การกำจัดขยะ

       

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 ทำขนมเทียนจำหน่ายเพื่อหารายได้ให้กับกลุ่มสตรี

                          

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมอบรมโครงการ​พระราชดำริ

           

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู เข้าร่วมการอบรมการแนะนำการขายสินค้าออนไลน์จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

             

– กลุ่มสตรีร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

               

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

   

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

     

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

       

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจผู้ป่วยในชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกับผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชน.

               

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง

               

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

              

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในชุมชน

           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว 1 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

           

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพูมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนชนบ้านบุญเกิด ร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

               

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

               

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมกับเทศบาลฯปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำในชุมชน

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง เข้าร่วมอบรมโครงการพระราชดำริ

               

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนจิตต์อารีย์วิลเลจ 1 ทำความสะอาดวัด

– กลุ่มสตรีทำอาหารเลี้ยงสุนัขจรจัด

           

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่  ปลูกป่า 1 ล้านต้น 1 ล้านความดี

               

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง คัดแยกขยะออมบุญ

               

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย เข้าร่วมประกวดสวดมนต์ ณ ห้องประชุมชมพูเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

     

– กลุ่มสตรีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เนื่องในวันพระใหญ่

           

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง เข้าร่วมอบรมโครงการสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

               

– กลุ่มสตรีร่วมประชุมปรึกษาหารือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

                 

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนช่วยกันตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรในชุมชน

       

 

 

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า