จ้างทำแผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑ ป้าย (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
7

Read more...

Print Friendly, PDF & Email