จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๓๐ ลำปาง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
7

Read more...

Print Friendly, PDF & Email