การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมิถุนายน 2564

0
58

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ ตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

           

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

    

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดและสำรวจลูกน้ำยุงลายบริเวณพื้นที่สาธารณะในชุมชน

                                      

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย ตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย แสดงฟ้อนรำเปิดงานตลาดนัดสีเขียว ณ กศน. ตำบลปงแสนทอง และร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน

– กลุ่มสตรีตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมกับท่านพระครูและกลุ่มผู้สูงอายุออกเยี่ยม มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุในชุมชน และแจกจ่ายผลไม้ให้กับผู้ที่มาทำบุญ        ในวันพระ ณ วัดแม่กืย

                          

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดวัด

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำข้าวกล่องจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

         

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกับชุมชนเก็บขยะและทำความสะอาดถนนในชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และกลุ่ม อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติตนให้แก่ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ตำบลชมพู

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพู”

   

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชุมชน

             

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน ตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมกับจิตอาสาลงพื้นที่วัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรอง ให้ความรู้ แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

                                    

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า2

– กลุ่มสตรีร่วมกับกลุ่มเยาวชนเก็บขยะบริเวณถนนในชุมชน

– กลุ่มสตรีลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

– กลุ่มสตรีร่วมกับ อสม. ให้บริการตรวจหาน้ำตาลในเลือดและวัดความดันโลหิตกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุในชุมชน และช่วยงานกายภาพบำบัด ณ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

– กลุ่มสตรีมอบกางเกงผ้าอ้อมและเสื้อผ้าให้แม่และเด็กชุมชนบ้านกาดเมฆ และมอบหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า

– กลุ่มสตรีตรวจคัดกรองโควิด-19 กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาสร้างสุขภาพ และงานฌาปนกิจในชุมชน

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายร่วมกันในชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก และชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตกออก ทำโรงทานอาการและน้ำดื่มในงานผ้าป่าโรงเรียนบ้านกาดเมฆ

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีปงชัย ตรวจคัดกรองโควิด-19 โครงการขยะยาในบ้าน

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และแนะนำให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบ้านหนองยาง ร่วมกันทำความสะอาดกุฏิวัดเข้าหมู่ (หนองยาง)

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอก มอบเงินช่วยเหลือและตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตรวจคัดกรองโควิด-19 งานอุปสมบทและงานฌาปนกิจในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ร่วมกับ อสม. คัดกรองตรวจหาน้ำตาลในเลือดให้กับสมาชิกในชุมชน

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

13. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองเจริญ ร่วมกับกลุ่ม อสม. จัดทำโครงการเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเสริมสร้างความเข้มแข็ง ร่วมแรงต้านการระบาดของไวรัสโควิด-19

                           

ตำบลพระบาท

“คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล​พระ​บาท” ​ลงพื้นที่​เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบล และร่วมกันทำโรงทานงานฌาปนกิจศพเจ้าคณะตำบล ณ วัดบ้านบุญเกิด

 

       

 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสันติภาพ ตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมกันเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี

3. กลุ่มสตรีชุมชนศรีพูนทรัพย์ มอบหน้ากากอนามัยเด็กจำนวน 500 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

         

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ร่วมกันทำความสะอาดศาลา SML ในชุมชน

ตำบลกล้วยแพะ

 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดหลวงวิทยา และเก็บขยะในชุมชน

– กลุ่มสตรีตรวจคัดกรองโควิด-19 งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และงานฌาปนกิจในชุมชน

– กลุ่มสตรีรับซื้อ-ขายขยะ ที่ธนาคารขยะในชุมชน

– กลุ่มสตรีทำกิจกรรมออกกำลังกายในชุมชน

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำการเกษตรเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกับ อสม. ให้บริการตรวจหาน้ำตาลในเลือดกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ

– กลุ่มสตรีตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email