ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับการทำลายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (น้ำยาซิลเวอร์นาโน๙) จำนวน ๕ แกลลอน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
9

Read more...

Print Friendly, PDF & Email