จ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

Read more...

Print Friendly, PDF & Email